Loading

Utvrđen program 21. Susreta bibliografa u spomen na dr Georgija Mihailovića

Odbor Susreta bibliografa, na svojoj sednici održanoj 2. oktobra 2018. godine, u Narodnoj biblioteci „Dr Đorđe Natošević“ u Inđiji, razmatrao je prijave radova za učešće i utvrdio zvanični program 21. Susreta bibliografa u spomen na dr Georgija Mihailovića, koji će se održati 9. novembra 2018. godine, u Velikoj sali Kulturnog centra Inđija, sa početkom u 9 sati.

Od četrdeset prispelih prijava, Odbor je odabrao tridesetšest radova i razvrstao ih u sledeće tematske celine: Istorija bibliografije, Bibliografska istraživanja, Tekuća bibliografska praksa i Prikazi.

Interesovanje za ovaj jedinstveni stručno-naučni skup u zemlji i okruženju ne jenjava već godinama. Sve je više bibliotekara, bibliografa i naučnih radnika koji svoju stručnu i naučnu pažnju posvećuju oblasti bibliografije, kao nezaobilazne naučne discipline. Takođe se širi i broj institucija iz kojih dolaze autori radova. Ovakvo stanje potvrđuje potrebu postojanja i daljeg unapređivanja rada na organizovanju Susreta bibliografa.

Program 21. Susreta bibliografa