Loading

Сусрети библиографа

у спомен на др Георгија Михаиловића

Библиотека је организатор Сусрета библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића, стручно-научног скупа посвећеног теоријским и практичним аспектима српске библиографије. Посвећени су успомени на др Георгија Михаиловића, Инђинчанина, лекара по професији, али превасходно љубитеља, сакупљача и познаваоца старе и ретке књиге, аутора капиталног дела Српска библиографија XVIII века.

Сусрети библиографа представљају суму ангажовања Библиотеке да се у стручним круговима и широј јавности истакне суштина и значај библиографије, као извора информација и претпоставке бављења било којом научном дисциплином, а уједно да апострофира место, улогу и важност тог рада са историјског и националног аспекта.

Предлог о организовању оваквог скупа потекао је на Сабору библиотекара Срема, октобра 1982. године, у Иригу, а прихваћен је на Скупштини библиотечких радника Срема у Старој Пазови. Коначно, Савет Народне библиотеке „Др Ђорђе Натошевић“ донео је, 27. јануара 1983. године, одлуку о установљавању Сусрета библиографа у спомен на др Георгија Михаиловићa, те су 14. октобра 1983. године и одржани први пут.

До 1987. године Сусрети библиографа су одржавани сваке године, а отада бијенално, из објективних разлога, углавном материјалне природе.

Најистакнутији библиографи, библиотекари, научни радници из Србије, Црне Горе, Републике Српске и Хрватске, учесници су овог стручног скупа јединственог у нас.
Финансира се искључиво средствима Општине Инђија, као манифестација од значаја за Општину.

Након сваког одржаног скупа, саопштени научни радови публикују се у Зборнику радова Сусрети библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића. Неки бројеви Зборника радова налазе се у великим светским библиотекама, као што је Конгресна библиотека у Вашингтону.

Од 1996. године на Сусретима библиографа додељује се и награда за изузетна достигнућа у области библиографије и носи име Митровданска повеља. Чине је повеља и новчани износ.

ДОБИТНИЦИ МИТРОВДАНСКЕ ПОВЕЉЕ

Лазар Чурчић 1996. године
Мр Миодраг Живанов 1997. године
Душан Панковић 1998. године
Силвија Ђурић 2000. године
Академик Душан Ј. Мартиновић 2002. године
Вида Зеремски 2004. године
Академик Мирослав Пантић 2006. године
Марија Чурчић 2008. године
Академик Војислав Максимовић 2010. године

Од 2012. године признање које се додељује за изузетна остварења у области српске библиографије добило је ново име: Награда „Душан Панковић“.

Душан Панковић (1928-2009) је био професор књижевности, библиотекар, библиограф, писац, један од утемељивача Сусрета библиографа, аутор бројних радова из области библиографије, међу којима су свакако најзначајнији Библиографија др Георгија Михаиловића, Захарије Орфелин, као библиограф, и епохална дела Српска библиографија 1766-1850 објављена у издању Народне библиотеке Србије и Матице српске 1982. године и Српска библиографија 1851-1879 чији је први том штампан у едицији Библиографије Матице српске 2006. године.

ДОБИТНИЦИ НАГРАДЕ ДУШАН ПАНКОВИЋ

Марија Орбовић 2012. године
Мр Здравка Радуловић 2014. године
Марија Јованцаи 2016. године
Мр Гордана Ђилас 2018. године

Награда Душан Панковић

На досад одржаним Сусретима библиографа учествовало је преко 100 аутора, виших књижничара, библиотекара, магистара, доктора наука и академика, из свих република некадашње СФРЈ, а данас из Србије, Црне Горе, Републике Српске и Хрватске.

Сарадници који су имали највише научних радова су академик Душан Ј. Мартиновић, Лазар Чурчић, Душан Панковић, др Борјанка Трајковић, др Светлана Мирчов, академик Војислав Максимовић, Гордана Биљетина.