Loading

Завичајна збирка

Завичајна збирка Народне библиотеке „Др Ђорђе Натошевић“ у Инђији почела је са прикупљањем грађе за свој фонд давне 1973. године. Књиге су прикупљане по принципу везе: аутор – издавач – штампар са територије Општине Инђија и шире. Библиотека, у сарадњи са другим установама, историјским архивом Сремске Митровице, појединцима и другим библиотекама издвојила је за почетак рада из свог фонда одређен број књига који припадају завичајности.

Саму збирку чине књиге и брошуре, периодичне публикације које су значајне за праћење политичког, привредног и културно-просветног развоја нашег града, нарочито у прошлости, као и ситан библиотечки материјал (плакати, позивнице, разгледнице, фотографије..)

У збирци се налазе издања прозе и поезије инђијских аутора, монографије, дела тематски везана за Други светски рат, научни радови у облику сепарата који су добијени од аутора на поклон, магистарски и дипломски радови, библиографски радови, листови и билтени предузећа и школа из нашег града.

Посебан део Завичајних збирки су библиотеке-целине поклоњене, откупљене или завештане личне библиотеке које су припадале знаменитим људима, а у библиотекама се чувају као део Завичајних збирки. Тако је захваљујући племенитости њених дародаваца нашој Завичајној збирци припао легат Ђорђа Војновића, угледног земљопоседника, легат доктора Боривоја Станишића и Добриле Грабовачки, као и поклон збирка штампара Саве Јанковића.

У Завичајној збирци чувају се магистарски радови, докторске дисертације наших суграђана који су били вољни да нам оставе по један примерак, а које су урадили у доброј мери захваљујући фонду Завичајне збирке.

Завичајна збирка броји укупно 1.556 књига.