Loading

Библиотека данас

Библиотека у свом саставу има, поред централног објекта у општинском центру, има и четири огранка – у Бешки, Марадику, Крчедину и Новим Карловцима.

За развој библиотечке делатности, унапређење библиотекарства и запажене резултате у области културе, Библиотека је добила Награду «Доситеј Обрадовић» (додељује Подружница библиотечких радника Срема, 1984. године), Октобарску награду Инђије (1985. године), ако и Награду «Милорад Панић Суреп» (додељује Заједница матичних библиотека Србије, 1986. године).

Библиотека је смештена у приземљу инђијске Гимназије, у простору од 500 m², који је недовољан, неекономичан, застарео и претесан за данашњи степен развијености Библиотеке.

За обављање свих послова у Библиотеци је стално запослено 14 стручних библиотечких радника, од тога 1 виши библиотекар, 1 библиотекар Завичајног одељења, 5 библиотекара, 3 виша књижничара и 4 књижничара, као и 2 радника у сектору општих послова.