Loading

Фондови

Фондови Библиотеке (стање на дан 31. децембар 2023. године):

Одељење за одрасле
58.405
Дечије одељење
16.709
Завичајна збирка
1.479
Легат Ђорђа Војновића
5.779
Легат Станишић-Грабовачки
883
Легат Саве Јанковић
662
Књиге Гимназије
797
Књиге Техничке школе
1.116
Књиге ШУП
276
Укупно у Инђији
86.106
Бешка
10.209
Нови Карловци
7.546
Крчедин
7.928
Марадик
8.451
Укупно у огранцима
34.134

Укупан књижни фонд Библиотеке је 121.179 књиге

Библиотека располаже легатима Ђорђа Војновића, Саве Јанковића и Легатом Станишић-Грабовачки.