Loading

Фондови

Фондови Библиотеке (стање на дан 31. децембар 2016. године):

Одељење за одрасле
48.996
Дечије одељење
13.333
Завичајна збирка
1.179
Легат Ђорђа Војновића
5.866
Легат Станишић-Грабовачки
1.110
Легат Саве Јанковић
630
Књиге Гимназије
846
Књиге Техничке школе
1.138
Књиге ШУП
278
Укупно у Инђији
73.376
Бешка
11.748
Нови Карловци
7.341
Крчедин
7.807
Марадик
8.290
Укупно у огранцима
35.186

Укупан књижни фонд Библиотеке је 108.562 књиге

Библиотека располаже легатима Ђорђа Војновића, Саве Јанковића и Легатом Станишић-Грабовачки.