Loading

COBISS

COBBISНародна библиотека „Др Ђорђе Натошевић“ у Инђији постала је, почетком октобра 2005. године, пуноправни члан Библиотечко-информационог система COBISS.SR,  тиме уједно приступивши пројекту Виртуелна библиотека Србије, односно систему узајамне каталогизације, чијим развојем координира Народна библиотека Србије, као централна национална установа Србије у библиотечкој делатности.

ПРОЈЕКАТ ВИРТУЕЛНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ (ВБС) подразумева изградњу система узајамне каталогизације са централним електронским каталогом и мрежом библиотека коју чине све библиотеке у Србији.

У систему узајамне каталогизације, у овом тренутку, ради 58 библиотека. То је основа за изградњу целовитог библиотечко-информационог система, којим ћe сe објединити информације о библиотечким фондовима у Србији са информацијама и електронским документима из база података на било ком од сервера у систему. Корисници ће моћи преко Интернета да претражују публикације са било које тачке приступа (било из библиотеке, било од куће) и добиће информације о траженој публикацији, без обзира у којој се библиотеци она налази.

Пројекат Виртуелна библиотека Србије реализује се на јединственој и стручној  платформи COBISS (Кооперативни on-line библиографски систем и сервиси), коју је развио и одржава је Институт за информацијске знаности (IZUM) из Марибора, Словенија.COBISS представља организациони модел повезивања библиотека у библиотечко информациони систем са узајамном каталогизацијом, узајамном библиографско-каталошком базом података COBIB и локалним базама података библиотека учесница, базом података о библиотекама  COLIB, нормативном базом података CONOR, а такође с бројним другим функцијама тзв. виртуелне библиотеке.

Стручне основе и технолошке претпоставке за функционисање система су:
Народна библиотека „Др Ђорђе Натошевић“ у Инђији прва је у Сремском округу, а друга по реду, иза вршачке, општинска народна библиотека у Војводини која је приступила COBISS-у.