Loading

Легат Ђорђа Војновића

Ђорђе Војновић (1888-1975)

Ђорђе Војновић је рођен 1888. године, од оца Ђорђа и мајке Љубице.

Родитељи су се у Инђију населили половином 19-тог века, дошавши из Буђановаца. Породица Војновић је била имућна и угледна, и живела је у Руми. По самом доласку у Инђију Ђорђе Војновић, отац, купио је 250 јутара земље, а касније његова супруга Љубица докупила је још 50 јутара земље, тако да је заокружила посед на 300 јутара земље у „комаду“.

У таквим условима богатства и благостања растао је Ђорђе Војновић млађи. Гимназију је учио у Осијеку и Сремским Карловцима, права је изучавао у Бечу. Оженио се млад са Аницом Контић. По смрти оца враћа се у Инђију. После Првог светског рата, бави се развојем економије и националним питањем.

Преводио је са страних језика, нарочито са немачког. Објавио је књигу Седам година на Тибету: мој живот на двору Далај Ламе, од Хајнриха Харера у издању Матице српске 1956. године.

Умро је 1975. године у Инђији и сахрањен је у породичној гробници на Инђијском Старом српском гробљу

Војновић је као страствени библиофил поседовао велику библиотеку која је обухватала преко 6.000 књига, међу којима је било и 70 ретких књига. Своју библиотеку је поклонио градској Библиотеци у Инђији као легат.

Легат књига Ђорђа Војновића је као збирка музејског карактера стручно сређена и на стручан начин изложена. После преузимања књига донатора Ђорђа Војновића, књиге су смештене у засебну собу где је смештен и намештај библиотеке Ђорђа Војновића. Књиге су се опет нашле у истим витринама, па тако и овај легат добија обележје спомен собе оставиоца.

Легат Ђорђа Војновића, поред тога што својим саставом даје могућности за изучавање живота и личности самог донатора, даје и велики допринос богатству и разноликости простора у Народној библиотеци „Др Ђорђе Натошевић“.