Loading

„Не цени књигу по корицама – Жива библиотека“

„Жива библиотека“ представља иновативну методологију за промовисање људских права и равноправности, те за борбу против расизма и ксенофобије. Методологија „Живе библиотеке“ је специфична. Књиге су живи људи, пажљиво одабрани из друштвених група према којима често владају предрасуде и негативни стереотипи. Због своје позиције у друштву и припадности одређеној друштвеној групи, ове особе су стигматизоване или трпе дискриминацију. Жива библиотека функционише баш као права библиотека, где читаоци долазе да позајме „књигу“ на одређено време. На тај начин, у директној комуникацији читаоцима преносе своја животна искуства и доприносе борби против стереотипа, предрасуда и дискриминације.

Успешна сарадња Повереника за заштиту равноправности и Канцеларије Савета Европе у Београду успостављена је априла 2012. године, а од септембра 2014. године Повереник координира пројектом „Не цени књигу по корицама – Жива библиотека у Србији“.

Овај пројекат Савета Европе има за циљ да смањи утицај негативних стереотипа и предрасуда као кључних узрочника дискриминације у друштву. Подршку пројекту даје Министарство омладине и спорта Републике Србије.

Пројекат „Жива библиотека“ спроводе чланови и чланице невладиних организација, који су прошли неопходну обуку, те су оспособљени за квалитетно спровођење „Живих библиотека“ уз поштовање принципа и вредности које стоје иза овог пројекта: људских права, различитости и интеркултуралног дијалога.

„Жива библиотека“ у Инђији биће одржана 5. децембра 2018. године, у 17 сати, у читаоници Народне библиотеке „Др Ђорђе Натошевић“.

Посетиоци „Живе библиотеке“ имаће прилику да разговарају са „живим књигама“  представницима група које су често мета предрасуда, стереотипа и жртве дискриминације, као што су:  ромски медијатор, мајка детета са Дауновим синдромом, слепа особа, особа са инвалидитетом и други.

Сваки посетилац добиће чланску карту „Живе библиотеке“ и биће у могућности да позајми једну „живу књигу“ у трајању од 10 минута, те да у директном разговору, читању, сазна оно што га интересује о одређеној теми.

Пројекат „Живе библиотеке“ у Инђији реализују Црвени крст Инђија, Пријатељи деце Инђија и Народна библиотека „Др Ђорђе Натошевић“.