Loading

Награда „Душан Панковић“ додељена Гордани Ђилас

Гордана Ђилас, библиотекар саветник, библиограф и песник из Новог Сада, добитник је Награде „Душан Панковић“ за изузетна остварења у области српске библиографије, коју додељује Народна библиотека „Др Ђорђе Натошевић“ у Инђији, у оквиру стручно-научног скупа Сусрети библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића. Награда се састоји од повеље и новчаног износа, а биће уручена на 21. Сусретима библиографа, 9. новембра 2018. године, у Инђији.

Одлуку је већином гласова донео Одбор Сусрета библиографа, на својој седници, одржаној 2. октобра 2018. године, у Народној библиотеци „Др Ђорђе Натошевић“ у Инђији.

Гордана Ђилас рођена је у Накову, општина Кикинда. На Филозофском факултету у Новом Саду дипломирала је на Групи за југословенске и општу књижевност. На истом факултету похађала је постдипломске студије у току којих је примала стипендију Андрићеве задужбине. Звање магистра стекла је на Филолошком факултету у Београду, на Катедри за библиотекарство и информатику, 2011. године, са тезом Библиографија Пере Зупца.

Од 1989. године радила је у Библиотеци Матице српске на пословима каталошке и библиографске обраде књига, самосталног вођења Завичајне збирке Војводине, информисања корисника, приређивања репрезентативних изложби и руковођења Одељења за чување и коришћење публикација.

Учествовала је са рефератима на више стручних и научних скупова и објавила је велики број радова, приказа и рецензија.

Аутор је књиге огледа о значајним личностима из историје Библиотеке Матице српске, аутор Библиографије радова академика Милеве Првановић, коатур је Библиографије ИНДИС 1976-2009, Библиографије Сусрета библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића : Инђија 1983-2016, а приредила је неколико књига, између осталих и Водич Библиотеке Матице српске.

Саставила је и објавила неколико десетина селективних библиографија, а потврђује се и као аутор библиографија или одредница у Лексикону писаца Југославије, Српског биографског речника и Српске енциклопедије.

Члан је Одбора Сусрета библиографа у Инђији, редакције Гласа библиотеке у Чачку, Годишњака Библиотеке Матице српске, Комисије за полагање стручних испита у библиотечко-информационој делатности, Републичке комисије за стицање виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности. Члан је Управног одбора Библиотекарског друштва Србије.

Објавила је једанаест збирки поезије и за свој књижевни рад награђивана бројним наградама.

Својим иницијативама, преданошћу и прецизношћу у раду и својом импозантном библиографијом, Гордана Ђилас је у великој мери допринела очувању, обради, ширењу и популаризацији писане речи и унапређењу српске библиографије и библиотекарства.

Сусрети библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића су стручно-научни скуп посвећен теоријским и практичним аспектима библиографије и јединствен је у нашој земљи и окружењу.

Сусрети библиографа негују успомену на др Георгија Михаиловића, истакнутог српског библиографа, а организатор скупа је Народна библиотека „Др Ђорђе Натошевић“ у Инђији, од 1983. године. Ове године, 9. новембра, одржавају се Двадесетпрви Сусрети библиографа.

Циљеви Сусрета библиографа су афирмисање теорије, историје и праксе библиографије, истицање суштине и значаја библиографије, као извора информација и претпоставке бављења науком, као и апострофирање места, улоге и важности библиографског рада са историјског, националног, културног и научног аспекта.