Loading

Ревизија у Библиотеци          

У Народној библиотеци „Др Ђорђе Натошевић“, у периоду од 10. јула до 16. августа 2024. године, биће спроведена ревизија књижног фонда. Ревизијом ће бити обухваћени фондови Одељења за одрасле, Дечјег и Завичајног одељења, као и три легата, а такође и фондови огранака у Kрчедину, Марадику, Новим Kарловцима и Бешки.

Осим што представља законску обавезу, ревизијом се утврђује стварно бројчано и физичко стање инвентарисане библиотечко-информационе грађе која је у власништву Библиотеке. Ревизија пружа могућност да постојећи фондови остану актуелни, у складу са потребама корисника, стиче се комплетнији увид у садржину фондова, који се затим ослобађају застареле, нефункционалне и физички дотрајале литературе.

Након извршене детаљне провере фонда који броји преко 120.000 публикација, биће утврђено прецизно стање фонда и проверена његова садржина. Сачиниће се листе предлога за отпис по четири основа: јединице библиотечко-информационе грађе које нису пронађене у фонду, дотрајале и неупотребљиве јединице, невраћене јединице библиотечко-информационе грађе – на задужењу дуже од три године и неактулне јединице. Записник и извештај о ревизији разматраће Управни одбор Библиотеке, који ће након тога формирати одлуку о отпису библиотечко-информационе грађе.

За време трајања ревизије Библиотека неће радити са корисницима у централној Библиотеци у Инђији, у периоду од 10. јула до 16. августа 2024. године, док ће врата Огранака у Kрчедину, Марадику, Новим Kарловцима и Бешки бити затворена за кориснике од 1. до 16. августа 2024. године.