Loading

Pripremna nastava za srpski jezik

Narodna biblioteka „Dr Đorđe Natošević“ u Inđiji organizuje pripremu za polaganje završnog ispita iz srpskog jezika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju za školsku 2019/2020. godinu. Pripremnu nastavu na osnovu „Zbirke zadataka iz Srpskog jezika za završni ispit u osnovnom obrazovanju i vaspitanju : za školsku 2019/2020. godinu“, držaće Nina Lero,  profesor srpskog jezika i književnosti,  i Jovan Džabić, profesor srpske književnosti i jezika, koji imaju višegodišnje iskustvo u radu sa decom školskog uzrasta, te postignute zapažene rezultate na takmičenjima opštinskog i okružnog nivoa.

Časovi će se održavati subotom, počev od 7. marta 2020. godine, u vremenu od 10 do 11 sati, u čitaonici Biblioteke.

Izuzetno, prve subote (7. marta 2020. godine), čas će biti održan sa početkom u 12 sati, zbog održavanja opštinskog takmičenja iz književnosti i okružnog takmičenja iz matematike.

Potrebno je da učenici obezbede materijal neophodan za rad (sveske, olovke, gumice i zbirke zadataka). Dodatne testove, prezentacije, kvizove znanja i priručnike obezbediće predavači, kako bi učenici na što bolji način savladali oblasti predviđene za polaganje završnog ispita.

Zainteresovani učenici osmih razreda mogu da se prijave na broj telefona 022 551 378, kao i lično u Biblioteci. Prijave se primaju do popune mesta.

Pripremna nastava je potpuno besplatna.