Loading

(П)ОСТАНИТЕ ЧЛАН БИБЛИОТЕКЕ

Народна библиотека „Др Ђорђе Натошевић“ у Инђији омогућава свим грађанима општине Инђија да буду чланови Библиотеке, са свим правима и обавезама које произилазе из тога. Чланарина важи годину дана од дана уписа. Чланством у Библиотеци омогућено је коришћење књижних фондова Библиотеке у централном објекту у Инђији, као и у огранцима у Новим Карловцима, Бешки, Крчедину и Марадику. Фондове Библиотеке чини укупно 114.000 публикација, а користи их преко 9.500 уписаних корисника.

Правила коришћења фондова Библиотеке подразумевају да члан може позајмити највише три књиге истовремено са роком за задржавање од три недеље, а који се може продужити за још три недеље. У случају прекорачење рока за враћање наплаћује се закаснина од 10,00 динара дневно по књизи.

Чланарина за одрасле кориснике је 1000,00 динара, за средњошколце и студенте 800,00 динара, за децу до 14 година 600,00 динара, а за кориснике огранака Библиотеке 500,00 динара. Библиотека пружа и могућност месечног уписа по цени од 150,00 динара.

Право на бесплатно учлањење имају деца предшколског узраста, ученици првог разреда основне школе, добровољни даваоци крви (који су крв дали у текућој или претходној години), донори органа, лица старија од 65 година, незапослена лица са евиденције Националне службе за запошљавање, лица са инвалидитетом, труднице и породиље, те корисници услуга социјалне и породично-правне заштите инђијског Центра за социјални рад. За остваривање бесплатног уписа неопходан је валидан документ који потврђује неки од наведених статуса.

Радно време Библиотеке је сваког радног дана од 7 до 20 часова, а суботом oд 7 до 13 часова.

За рад са корисницима Библиотека је отворена радним данима од 7.30 до 19.30, а суботом од 7.30 до 13 часова.