Loading

Обавештење о 22. Сусретима библиографа

Одбор Сусрета библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића размотрио је све приспеле пријаве за учешће на 22. Сусретима библиографа, одлучио о прихватању радова за скуп, као и о распореду излагања.

Такође, Одбор Сусрета библиографа једногласно је донео одлуку да Љиљани Клевернић, библиотекару саветнику Библиотеке Матице српске из Новог Сада, додели  Награду „Душан Панковић“ за изузетна остварења у области српске библиографије.

Према раније утврђеном календару, планирано је да се 22. Сусрети библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића одрже 13. новембра 2020. године, у Инђији, у Културном центру Инђија.

Несигурна и неповољна епидемиолошка ситуација у вези са пандемијом новог корона вируса не пружа могућност да организатор скупа Народна библиотека „Др Ђорђе Натошевић“ у Инђији у овом тренутку, иако је до предвиђеног датума остало свега нешто више од три седмице, са сигурношћу потврди да ће скуп бити и одржан.

Најкасније до 6. новембра 2020. године биће издато обавештење да ли ће и на који начин 22. Сусрети библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића бити одржани.