Loading

Дејан Стојиљковић : Константиново раскршће

Ниш, родни град императора Константина Великог, поприште је читавог сплета мистериозних догађања при крају Другог светског рата. Нацистичка потага за древним мачем – једним од симбола апсолутне моћи, супотставиће у Константиновом граду једне против других добре и лоше Немце, партизане, четнике, локално становништво и – фантастични део домаћег предања – вампире.

Прозно штиво аутора Зорана Стојиљковића названо Констатиново раскршће, у себи сажима елементе историјског романа, фантастике, хорора и трилера. Сама књига је у великој мери утемељена на историјском чињеницама, а један део главних ликова су историјске личности. Објављених једанаест издања довољно говоре у прилог интригантности и заниљивости теме и садржаја.