Loading

COBISS

COBBISNarodna biblioteka „Dr Đorđe Natošević“ u Inđiji postala je, početkom oktobra 2005. godine, punopravni član Bibliotečko-informacionog sistema COBISS.SR,  time ujedno pristupivši projektu Virtuelna biblioteka Srbije, odnosno sistemu uzajamne katalogizacije, čijim razvojem koordinira Narodna biblioteka Srbije, kao centralna nacionalna ustanova Srbije u bibliotečkoj delatnosti.

PROJEKAT VIRTUELNA BIBLIOTEKA SRBIJE (VBS) podrazumeva izgradnju sistema uzajamne katalogizacije sa centralnim elektronskim katalogom i mrežom biblioteka koju čine sve biblioteke u Srbiji.

U sistemu uzajamne katalogizacije, u ovom trenutku, radi 58 biblioteka. To je osnova za izgradnju celovitog bibliotečko-informacionog sistema, kojim će se objediniti informacije o bibliotečkim fondovima u Srbiji sa informacijama i elektronskim dokumentima iz baza podataka na bilo kom od servera u sistemu. Korisnici će moći preko Interneta da pretražuju publikacije sa bilo koje tačke pristupa (bilo iz biblioteke, bilo od kuće) i dobiće informacije o traženoj publikaciji, bez obzira u kojoj se biblioteci ona nalazi.

Projekat Virtuelna biblioteka Srbije realizuje se na jedinstvenoj i stručnoj  platformi COBISS (Kooperativni on-line bibliografski sistem i servisi), koju je razvio i održava je Institut za informacijske znanosti (IZUM) iz Maribora, Slovenija.COBISS predstavlja organizacioni model povezivanja biblioteka u bibliotečko informacioni sistem sa uzajamnom katalogizacijom, uzajamnom bibliografsko-kataloškom bazom podataka COBIB i lokalnim bazama podataka biblioteka učesnica, bazom podataka o bibliotekama  COLIB, normativnom bazom podataka CONOR, a takođe s brojnim drugim funkcijama tzv. virtuelne biblioteke.

Stručne osnove i tehnološke pretpostavke za funkcionisanje sistema su:
Narodna biblioteka „Dr Đorđe Natošević“ u Inđiji prva je u Sremskom okrugu, a druga po redu, iza vršačke, opštinska narodna biblioteka u Vojvodini koja je pristupila COBISS-u.