Loading

Izdavačka delatnost

Susreti bibliografa i izdavačka delatnost Biblioteke nastali su zajedno, daleke 1983. godine, i danas su neraskidivo vezani. Objavljivnje zbornika Prilozi srpskoj bibliografiji 18. veka obeležava početak izdavačke delatnosti Biblioteke i ustrojavanja Susreta bibliografa u spomen na dr Georgija Mihailovića. Nakon svakog naučno-stručnog skupa Biblioteka objavljuje Zbornik radova Susreti bibliografa u spomen na dr Georgija Mihailovića.

Pored Zbornika radova Susreti bibliografa, Biblioteka je, nakon 1990. godine, proširila svoju izdavačku delatnost i počela da objavljuje radove iz zavičajnog fundusa.

Pregled izdanja po godinama

1983. godina

1. Prilozi srpskoj bibliografiji 18. veka

1984. godina

1. Zbornik radova Susreti bibliografa u spomen na dr Georgija Mihailovića ’83

1985. godina

1. Zbornik radova Susreti bibliografa u spomen na dr Georgija Mihailovića ’84

1986. godina

1. Zbornik radova Susreti bibliografa u spomen na dr Georgija Mihailovića ’85

1988. godina

1. Zbornik radova Susreti bibliografa u spomen na dr Georgija Mihailovića ’86 i ’87

1990. godina

1. Zbornik radova Susreti bibliografa u spomen na dr Georgija Mihailovića ’89

1991. godina

1. Marković, Radoslav: Pravoslavna srpska parohija u Inđiji krajem 1900. godine (reprint izdanja iz 1901. godine)

2. Marković, Radoslav: Srbi u Sremu i u osečkoj okolici po zanimanju (reprint izdanja iz 1905. godine); Raspodela zemlje u istočnom ravnom Sremu (reprint izdanja iz 1910. godine)

1995. godina

1. Zbornik radova Susreti bibliografa u spomen na dr Georgija Mihailovića ’91 i ’93

1996. godina

1. Zbornik radova Susreti bibliografa u spomen na dr Georgija Mihailovića ’95

1997. godina

1. Zbornik radova Susreti bibliografa u spomen na dr Georgija Mihailovića ’96

2. Vojnović, Đorđe: Inđija u sećanjima (priredila dr Aleksandra Vraneš)

1998. godina

1. Marković, Radoslav: Pravoslavna srpska parohija u Inđiji krajem 1900. godine, drugo umnoženo izdanje (reprint izdanja iz 1901. godine)

2. Slankamenijada ili revmijade jednog kupališnoga gosta / slanopoj St. Pazovskoga (reprint izdanja iz 1909. godine)

3. Gavrilović, Slavko: Stara Inđija; Lesek, Mirjana: Crkva Vavedenja Presvete Bogorodice u Inđiji

4. Ivančević, Ljubomir: Prilog proučavanju Crkve Sv. Nikole u Starom Slankamenu

1999. godina

1. Zbornik radova Susreti bibliografa u spomen na dr Georgija Mihailovića ’98

2. Vukmanović, Jasmina: Nema lepše pesme od bećarca

3. Sajfert, dr Vjekoslav: Fizika (suizdavač Tehnički fakultet «Mihajlo Pupin», Zrenjanin)

2000. godina

1. Panković, Dušan: Lirski memoari (suizdavač IP Matice srpske, Novi Sad)

2002. godina

1. Zbornik radova Susreti bibliografa u spomen na dr Georgija Mihailovića 2000

2. Lukić, Anton N.: Inđija Indigena: zapisi i predanja (suizdavač „Srpska knjiga“, Ruma)

3. Panković, Dušan: Epikur : roman o putu po usebiji i okolini (suizdavač IP „Svetovi“, Novi Sad)

4. Sajfert, dr Vjekoslav: Instrumentacija I (suizdavač Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin“, Zrenjanin)

5. Sajfert, dr Vjekoslav: Zbirka zadataka iz fizike (suizdavači: Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, Gradska narodna biblioteka «Žarko Zrenjanin», Zrenjanin)

6. Sajfert, dr Vjekoslav: Praktikum iz fizike (suizdavači: Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin“, Zrenjanin)

2003. godina

1. Zbornik radova Susreti bibliografa u spomen na dr Georgija Mihailovića ’02

2. Solarić, Pavle: Pominak knjižeski : fototipsko izdanje knjige iz 1810. godine (uvodna studija i registri Lazara Čurčića, pogovor Aleksandre Vraneš)

2004. godina

1. Prilozi o ustanku Karađorđevom

2. Panković, Sava; Mihajlović, Aca: Novi Karlovci : 250 godina postojanja
2005. godina

1. Zbornik radova Susreti bibliografa u spomen na dr Georgija Mihailovića ’04

2. Marković, Radoslav: Pripovetke (reprint izdanje)

3. Panković, Dušan: Saske skaske (suizdavači: Fondacija Gimnazije u Inđiji, Izdavačka radionica «Svitak», Požega)

2006. godina

1. Dević, Đorđe M.: Tako je bilo

2. Vukajlović, Ana: Brisanje suza : priče o razvodu

3. Stećuk, Aleksandra: Svet mašte

2007. godina

1. Jovanov Jasna : Danica Jovanović (suizdavači Spomen zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad, TOPY, Beograd, Vojno-izdavački zavod, Beograd)

2. Runić, Slobodanka : Zimski bluz

3. Među vama – mi! (radovi učenika 7. razreda Osnovne škole „Dušan Jerković“ u Inđiji, nastali u okviru školskog projekta „Među vama – MI!“)

4. Zbornik radova Susreti bibliografa u spomen na dr Georgija Mihailovića ’06

2009. godina

1. Panković, Dušan: Pogled s Čarobnog brega (suizdavač „Svitak“ Požega)

2. Milanović, Nataša: Taksonomija i usvajanje pojmova (suizdavač „Zadužbina Andrejević“ Beograd)

3. Mihajlović, Aleksandar: Fudbalski klub Železničar i 96 godina fudbala u Inđiji

4. Aranitović, Dobrilo: Biblioteka kao ogledalo vaseljene (suizdavač JP Službeni glasnik Beograd)

5. Marković, Milan i grupa autora: Letandur

6. Grupa autora: 250 godina škole u Novim Karlovcima (Sasama)

2010. godina

1. Vučković, prof. dr Željko; Todorov, doc. dr Nada: Kultura čitanja u vremenu interneta

2. Grupa autora: 250 godina škole u Novim Karlovcima (Sasama), 2. izdanje

3. Berta, Ana: Tragovi tradicije

4. Stojisavljević, Milan: Večna šuma, večna reka, večni ljudi

5. Mijalković, Aleksandar: Imam pravo da mi bude krivo

6. Jovanović, Pera: Baronove priče / Baronoske paramiča

7. Zbornik radova Susreti bibliografa u spomen na dr Georgija Mihailovića ’08

8. Jovanović, Mirjana: Poezija života

9. Vukajlović, Ana: Neko u prolazu

2011. godina

1. Vukićević, Dejan: Zavičajni fondovi

2. Pašić, Živan: Čortanovačka crkva


2012. godina

1. Filipović, Miroslav: Život na reci

2. Škola broj 1: OŠ „Petar Kočić“ Inđija

3. Zbornik radova Susreti bibliografa u spomen na dr Georgija Mihailovića ’10

2013. godina

1. Vukajlović, Ana: Na čudesnom putu

2. Zbornik radova Susreti bibliografa u spomen na dr Georgija Mihailovića ’12


2014. godina

1. Grujić, Veljko – Vedža: Troskok u vis

2. Runić, Miloš: Boje duše

3. Lupurović, Duško : Stradanje Srba iz Beške početkom Prvog svetskog rata


2015. godina

1. Vukajlović, Ana: Ne znam šta mi bi

2. Racković, Ratko: Vojnovići: duhovnici, trgovci i posednici


2016. godina

1. Berta, Ana: Da mi srcu bude blizu

2. Zbornik radova Susreti bibliografa u spomen na dr Georgija Mihailovića ’14


2017. godina

1. Petrović, Filip: Balerinin hod

2. Božić, Jovan-Bata ; Matijević, Stanko: Prvih 20 godina : istorijat inđijskog rock ‘n’ rolla

3. Zbornik radova Susreti bibliografa u spomen na dr Georgija Mihailovića ’16

4. Bibliografija Susreta bibliografa u spomen na dr Georgija Mihailovića : 1983-2016


2018. godina

1. Banjeglav, Predrag: Ljubav i snovi


2019. godina

1. Obradović, Milan: Među Moravama put

2. Samo smo se igrali. Predškolska ustanova „Boško Buha“ Inđija: 40 godina postojanja 1979-2019

3. Potkonjak, Simo: Samoubistvo pisca

4. Vuković, Ilinka G.: Srce preslice

5. Sokolsko društvo „Srpski soko“ iz Inđije – 80 godina od osnivanja Sokolskog doma u Inđiji

6. Vukajlović, Ana: Senke ljubavi

7. Pr02diši

8. Zbornik radova Susreti bibliografa u spomen na dr Georgija Mihailovića ’18


2020. godina

1. Petrović, Zorica: Moj let je moguć: zbirka priča o promenama kroz fraktalni crtež

Preuzmite kompletan pregled izdanja po godinama u PDF formatu