Loading

Inđijska Biblioteka kao uspešan bibliografski centar

Dugogodišnje trajanje regionalnog naučno stručnog skupa Susreti bibliografa u spomen na dr Georgija Mihailovića upotpunila su dva upravo objavljena izdanja.

Jedno je redovni Zbornik radova Susreti bibliografa u spomen na dr Georgija Mihailovića 2016, sa skupa održanog 18. novembra 2016. godine. Ovo je dvadeseti po redu Zbornik radova od daleke 1983. godine, kada je inđijska Narodna biblioteka „Dr Đorđe Natošević“ započela svoj istrajni rad kao bibliografski centar. Pored obrazloženja za Nagradu „Dušan Panković“ i bibliografije radova dobitnice, te reči zahvalnosti laureatkinje Marije Jovancai, Zbornik radova donosi tridesetitri stručna i naučna rada saopštena na Dvadesetim Susretima bibliografa. Glavni urednik je dr Dejan Vukićević, a odgovorni urednik Branislava Tanasić.

Objavljivanjem dvadesetog broja Zbornika radova bibliografa nametnulo se kao neminovan sled izrada bibliografije svih do sada objavljenih Zbornika. Tog posla prihvatile su se Marija Jovancai i Gordana Đilas, dugogodišnji bibliografi i saradnice Susreta bibliografa. Tako je nastala Bibliografija Susreta bibliografa u spomen na dr Georgija Mihailovića : 1983-2016, koja sadrži 529 jedinica.

Autorke ove Bibliografije ističu u predgovoru: „Sa današnjeg stanovišta može se reći da nastanak Susreta ima kulturno-istorijski značaj, a da pojava zbornika radova sa stručnih skupova, kao i pojava svake druge knjige, predstavlja važan kulturni događaj…. Bibliografija Susreta bibliografa u spomen na dr Georgija Mihailovića pokazuje da, uprkos svim nedaćama, bibliografi opstaju na svom bibliografskom i tako važnom poslu koji zahteva temeljitost, pedantnost, potpunu posvećenost i koncentraciju i koji se odvija u tišini. To bibliografiji kao naučnoj disciplini daje vrednost i značaj i osigurava joj mesto u naučnoistraživačkom radu.“

Sredstva za objavljivanje ove dve publikacije obezbedilo je Ministarstvo kulture i informisanja republike Srbije.