Loading

Dejan Stojiljković : Konstantinovo raskršće

Niš, rodni grad imperatora Konstantina Velikog, poprište je čitavog spleta misterioznih događanja pri kraju Drugog svetskog rata. Nacistička potaga za drevnim mačem – jednim od simbola apsolutne moći, supotstaviće u Konstantinovom gradu jedne protiv drugih dobre i loše Nemce, partizane, četnike, lokalno stanovništvo i – fantastični deo domaćeg predanja – vampire.

Prozno štivo autora Zorana Stojiljkovića nazvano Konstatinovo raskršće, u sebi sažima elemente istorijskog romana, fantastike, horora i trilera. Sama knjiga je u velikoj meri utemeljena na istorijskom činjenicama, a jedan deo glavnih likova su istorijske ličnosti. Objavljenih jedanaest izdanja dovoljno govore u prilog intrigantnosti i zaniljivosti teme i sadržaja.