Контакт

Контакт

  НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
"ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ"
     Трг Слободе 2
     22320 Инђија


Телефони: 
     022 551-378
     022 551-280

Факс:
    
022 551-847

 Огранци:
 Огранак "Бранко Радичевић" 
                  Кнеза Милоша 2
                  22324 Бешка
                  022 572-847
 
 Огранак у Марaдику
                 Цара Душана 4
                 22327 Марадик
                 022 506-362

 
 Огранак "Теодор Лукач" 
                  Главна б.б.
                  22322 Нови Карловци
                  022 585-085
 
Огранак "Десанка Максимовић"
                 Уче Зековића 1
                 22325 Крчедин
                 022 506-647


в. д. директора Библиотеке:
Бранислава Танасић

 


   Тел./Факс: 022 551-847
                                           info.biblioteka@indjija.net
                                        
                                      direktor.biblioteka@indjija.net

                                          www.bibliotekaindjija.rs