Фондови

Фондови

 

Фондови Библиотеке (стање на дан 31. децембар 2016. године):

  • Одељење за одрасле        48.996  
  • Дечије одељење               13.333    
  • Завичајна збирка                1.179  
  • Легат Ђорђа Војновића       5.866

 
Легат Станишић-Грабовачки
1.110
Легат Саве Јанковић   
630
Књиге Гимназије   
846
Књиге Техничке школе 
1.138
Књиге ШУП 
278 


Укупно
у Инђији      73.376

Бешка
11.748
Нови Карловци  
7.341
Крчедин 
7.807
Марадик 
8.290


Укупно у огранцима  35.186

Укупан књижни фонд Библиотеке је 108.562 књиге

Библиотека располаже легатима Ђорђа Војновића, Саве Јанковића и Легатом Станишић-Грабовачки.