Сусрети библиографа

Објављено 1984. године

Зборник радова Сусрети библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића '83


Објављено 1985. године

Зборник радова Сусрети библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића '84

Објављено 1986. године

Зборник радова Сусрети библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића '85

Објављено 1988. године

Зборник радова Сусрети библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића
'86 и '87

Објављено 1990. године

Зборник радова Сусрети библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића '89

Објављено 1995. године

Зборник радова Сусрети библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића
'91 и '93

Објављено 1996. године

Зборник радова Сусрети библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића
'95

Објављено 1997. године

Зборник радова Сусрети библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића
'96

Објављено 1999. године

Зборник радова Сусрети библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића '98

Објављено 2002. године


Зборник радова Сусрети библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића 200
0

Објављено 2003. године

Зборник радова Сусрети библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића
'02

Објављено 2005. године

Зборник радова Сусрети библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића
'04

Објављено 2007. године

Зборник радова Сусрети библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића
'06

Објављено 2010. године

Зборник радова Сусрети библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића
'08

Објављено 2012. године


 


 


 
Зборник радова Сусрети библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића '10

Објављено 2013. године


 


  
Зборник радова Сусрети библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића '12

Објављено 2016. године


 


 


  

Зборник радова Сусрети библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића '14